Vaaliteemat

VAALITEEMAT

Nyt tarvitaan tekoja, ei puheita!

Markus Lahtinen, eduskuntavaaliehdokas Keski-Suomessa.

Kärkiteemani vaaleissa ovat:

Suomen talous kuntoon ja tasapainoon hallituskauden aikana.

Velkaantuminen on taitettava ja kestävyysvaje korjattava. Suomeen on saatava vähintään kaksi hallituskautta kestävä talouden sopeuttamisohjelma.

Valtion menoja on pystyttävä priorisoimaan. Vaikka kuinka kivaa se olisikin, niin kaikille ei voida jakaa kaikkea. Vastuuttoman talouspolitiikan on loputtava.

Liike Nyt esittää 3,26 miljardin euron vuotuisia sopeutuksia. 600 miljoonaa euroa pois kehitysavusta, 400 miljoonaa euroa pois asumistuesta asettamalla katon sille, 400 miljoonaa euroa pois yritystuista, 400 miljoonaa euroa lisää haittaveroista (sokeri, tupakka, alkoholi), 300 miljoonaa euroa pois valtion hallinnosta, 200 miljoonaa euroa lisää ay-jäsenmaksujen verovapauden poistosta ja työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sijoitustuottojen verovapauden poistosta, 200 miljoonaa euroa lisää asunto-osakeyhtiöiden yhtiölainojen korkojen verovähennysoikeuden poistosta, 200 miljoonaa euroa pois ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta porrastuksen avulla, 200 miljoonaa euroa lisää harmaan talouden torjunnalla, 200 miljoonaa euroa lisää nuuskan myynnin verotuloista, 150 miljoonaa euroa pois eli neljännes Yleisradion kustannuksista ja 10 miljoonaa euroa pois puoluetuesta.

Liike on asettanut muutaman reunaehdon leikkauksille. Ne eivät saa olla talouskasvua hidastavia tai koulutukseen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvia.

Valtion talous on saatava tasapainoon, jotta voimme rakentaa kestävän tulevaisuuden tuleville sukupolville. Nykyinen suunta rapauttaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan. Mitä kauemmin odotamme, sitä vaikeampia päätöksiä joudumme tekemään.-Yrittäminen ja työntekeminen jälleen kannattavaksi.


Yritykset ovat Suomen talouden selkäranka. Yritysten verotusta tulisi suomessa keventää, erityisesti pienituloisten ja Pk-yritysten verotusta tulisi alentaa. Näin syntyy työpaikkoja, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Työn verotusta tulee myös keventää, jotta työnteko on jokaiselle kannattavampaa. Paikallinen sopiminen tarvitaan, jotta työehdoista voidaan sopia yrityksissä, joissa työ tehdään. Sosiaaliturva ei saa passivoida, vaan sen pitää kannustaa työhön. Oleskelu-yhteiskuntaan ei ole varaa.

Yritykset ovat yhteiskunnan kehityksen ja talouden kasvun moottoreita. Niissä syntyvät innovaatiot ja työpaikat tuovat lisäarvoa yhteiskuntaan. Yrittäjyyden kannattavuuden ja  investointien edistäminen luovat kasvua, työtä ja hyvinvointia.

Investointien edistämiseksi Liike Nyt esittää, että yrityksen tuloksesta ei tarvitse maksaa veroja jos yritys tekee investointeja. On koko yhteiskunnan etu, että Suomi on houkutteleva kohde investoinneille. Tarvitsemme radikaaleja toimia kilpailukyvyn ja yritystoiminnan edistämiseksi. Suomesta on tehtävä vetovoimainen kohde yrityksille.

Haluamme parantaa erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvumahdollisuuksia. Pk-yritykset ovat Suomen talouden vetureita. Yritystuet tulee ensisijaisesti suunnata pk-yritysten kasvun ja kehityksen tukemiseen.


-Sote-palvelut on saatava kuntoon.

Sote-alan työntekijä pula on korjattava ensisijaisesti alan pito- ja vetovoimaa lisäämällä. mm palkkauksella, paremmalla johtamisella ja työoloihin sekä -aikoihin puuttumalla. Hoitojonot suomesta on purettava, yhteistyössä yksityisen kanssa. Tarvittaessa sote-alueita tulee yhdistää. Perhe- tai omalääkärijärjestelmä on otettava käyttöön.

Hallituksen epäonnistuneen hoitajamitoituksen takia ympärivuorokautisen hoivan piiriin on päässyt vähemmän vanhuksia samalla, kun palveluntarve kasvaa. Tilanne on yhtä huono hoitotakuun suhteen. Hoitoon pääsy on pahoissa ongelmissa ympäri maata sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa, ja potilasturvallisuus on monin paikoin uhattuna. Hoivayritysten mukaan kustannuksia ovat nostaneet paitsi kiihtyvä inflaatio myös enemmän hoitajia ympärivuorokautiseen hoitoon vaativat hoitajamitoitus. Hallituksen epäonnistuneen hoitajamitoituksen takia ympärivuorokautisen hoivan piiriin on päässyt vähemmän vanhuksia samalla, kun palveluntarve kasvaa.

Tilanne on yhtä huono hoitotakuun suhteen. Hoitoon pääsy on pahoissa ongelmissa ympäri maata sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa, ja potilasturvallisuus on monin paikoin uhattuna. Tilanne on kärjistynyt muun muassa pahentuneen hoitajapulan vuoksi. Suomessa on tällä hetkellä arviolta noin 10 000–15 000 hoitajan vaje.