Nyt jotain muutosta

NYT JOTAIN MUUTOSTA

Kohta äänestetään eduskuntavaaleissa. Ennakkoäänestys on 22-28.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä 2.4.2023. Keski-Suomessa on todella hyviä ehdokkaita ihan jokaisessa puolueessa, ja uskon sekä toivon, että ihmiset suuntaavat innokkaasti vaaliuurnille, koska nämä ovat Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeät vaalit! Viimeiset vuodet ovat olleet haasteelliset ja vaikeat Suomessa niin koronan kun Ukrainan sodan ja siitä seuranneen inflaation ja energiakriisin vuoksi. Kansalaiset ovat ihmetelleet hallituksen päätöksiä näihin kriiseihin. On totta, että hallituksen reagointi on ollut jossain päätöksissä hidasta, joissakin päätöksissä on tehty liian hätäileviä päätöksiä, jotka ovat jääneet keinoiltaan vajavaisiksi sekä huonosti suuntautuviksi, kuten esimerkiksi energiakriisin vuoksi tehty sähkötuki. Aina on helppoa olla jälkiviisas, ja siksi en itsekään tässä halua menneitä enempää muistella. Tehdyistä virheistä pitää vaan oppia ja tehdä parempia päätöksiä tulevaisuudessa.

On tosiasia, että Suomessa ollaan huonossa tilanteessa myös korkean valtionvelan vuoksi, tilanne ei korjaannu hetkessä. Suomessa on otettava käyttöön useita hallituskausia kestävä talouden sopeuttamisohjelma, jossa kestävyysvaje on korjattava ja johon seuraavat hallitukset pitää saada sitoutumaan. Korkomenot ovat Suomessa aivan liian suuret ja tämä on ongelma, joka vain kasvaa, kun korot jatkaa nousuaan. Korkoihin vuonna 2023 menevällä 2,3 miljardilla hoidettaisiin kaikki hoitojonoissa olevat potilaat ja myös hoitoalan ongelmat, kuten lääkäri- ja hoitajapula kuntoon. Valtionvelkaan pitää suhtautua vakavasti, se on meille koko ajan kasvava ongelma, jos emme saa velkaantumista taittumaan. En minä ainakaan sitä halua tuleville sukupolville jättää maksettavaksi.

Ihmiset haluavat muutosta ja parempaa elämää. Ovatko he kuitenkaan halukkaita äänestämään muutosta? Pelottaako muutos, vai miksi muutosta ei äänestetä? Pienpuolueen edustajana saan kuulla jatkuvasti vaaliteltoilla, että kyllä tähän nykytouhuun kaivataan nyt jotain muutosta. Sitten kuitenkin äänestetään niitä samoja puolueita vaaleissa, ja mikään ei muutu. Muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan yksi ääni kerrallaan.

Liike Nyt puolue on perustettu, että politiikka olisi ihmisiä osallistavaa ja demokratiaa vahvistavaa. Haluamme löytää vastakkainasettelun sijaan tosiasioihin perustuvia ratkaisuja. Emme ole minkään eturyhmän asialla ja toimintaamme ei ohjaa ideologiat. Olemme tavallisten ihmisten puolella, ja myös pienyrittäjien puolella, kaikista puolueista varmasti eniten. Itsekin olen ollut yli 12 vuotta yrittäjä, ja tiedän ettei se ole Suomessa helppoa. Meidän tulee vain karsia kaikki yrittämistä hankaloittavat esteet ja tehdä Suomesta paljon yrittäjäystävällisempi maa. Näin Suomeen luodaan työpaikkoja ja hyvinvointia kaikille.

Liike Nytillä on vakavasti otettava eduskuntavaaliohjelma, jossa on kolmen miljardin valtiontalouden sopeuttamisohjelma ensimmäiselle vuodelle. Koulutuksesta ja Sotesta emme ole mekään leikkaamassa. Suomessa on paljon asioita joissa voimme säästää ja parantaa, ja näin saada Suomen taloutta paremmaksi ja näin lisäämme hyvinvointia kaikille. Jos haluat Suomeen muutosta, niin äänestä sitä. Silloin valintasi on Liike Nytin ehdokas, ja silloin pienellä puolueella on mahdollisuus kasvaa isoksi ja päästä hallitukseen.

Hyvää ja aurinkoista vaalikevättä kaikille, ja käyttäkää sitä ääntänne viisaasti vaaleissa.

Markus Lahtinen

Yrittäjä, sairaanhoitaja AMK

Liike Nyt Jyväskylän puheenjohtaja

eduskuntavaaliehdokas